dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


พีบีไพพ์ ไทยแลนด์ จํากัด
ท่อน้ำไทย
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ยินดีต้อนรับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล

         จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2527 โดย นายประสาท เหลืองวิไล มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ประกอบธุระกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท รวมทั้งงานก่อสร้างสาธารณูปโภคระบบประปาต่างๆ ทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากว่า 30  ปี  อีกทั้่งเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายท่อและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบงานประปาจากของบริษัทชั้นนำ ที่มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานที่ดีและราคายุติธรรม พร้อมมีระบบการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
No article here !
กิจกรรมของเว็บไซต์

เป็นการแนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรโดยย่อ ซึ่งเป็นการเกริ่นนำก่อนดูรายละเอียดทั้งหมด ที่อยู่ด้านใน

More...

Copyright © 2016 All Rights Reserved.